FB
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę

Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji pod nazwą:

 

Poprawa konkurencyjności Firmy Tech-Serwis poprzez zakup i posadowienie mobilnego domku turystycznego.  

 

cookies close
Polityka prywatności Dowiedz się więcej o plikach cookies. Nie pokazuj tego okna więcej!